Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Bạn vui lòng thanh toán tiền học phí vào tài khoản tại QR trên hoặc:

1268686889
CONG TY CP CN VA TT COWI GROUP
MB – Ngân hàng TMCP Quân đội

Nội dung ghi Họ tên – Sđt Zalo để mình thêm vào.

Tham gia vào nhóm này nếu bạn học lớp thứ 2-4-6.

Link nhóm Zalo: https://zalo.me/g/osfghp437

Tham gia vào nhóm này nếu bạn học lớp thứ 3-5-7.

Link nhóm Zalo: https://zalo.me/g/mlpras159

Nếu bạn bận vào 1 buổi học nào đó, bạn có thể sắp xếp học chéo lớp. Ví dụ như học 2-5 hay 3-4.