Kết NiHc TpTrò Chuyn cùng chuyên gia

Theo đúng hướng - Chọn đúng người - Làm đúng việc

Tại Dân Đen Khởi Nghiệp, chúng tôi hướng đến sự phát triển cả về tư duy, kiến thức lẫn kỹ năng thực chiến cho các thành viên. Vì vậy, việc lựa chọn đúng cố vấn chuyên môn là điều cực kỳ quan trọng để giữ vững các giá trị bền vững cho cộng đồng. 

 

Duke Phung

Website & MMO.

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Branding - Thương hiệu

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Content Marketing

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Ads - Quảng cáo.

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Social Viral

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Design - Thiết Kế

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

Sale - Bán Hàng

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

System - Hệ thống

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/

 

Demo

SEO Website

🔰Chuyên môn:

Tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình kiếm tiền Online (MMO); phát triển Website cùng các chiến lượng Digital Marketing tổng thể.

 

🔰Khóa học:

1, Phổ cập Website
2, Upcoming

 

🔰Liên Hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/dukephung94/
Fanpage: https://www.facebook.com/dandenkn
Youtube: https://www.youtube.com/@dandenkn
Website: https://dukephung.com/