Content Marketing: Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê [30/8]

Danh mục: Content Marketing
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Tổng quan về Content Marketing

 • Content Marketing là gì? Lợi ích Content Marketing trong doanh nghiệp
  00:00
 • Định hướng nghề Content. Cơ hội nghề nghiệp!
  00:00
 • Các dạng Content Marketing phổ biến
  00:00
 • Tóm tắt chương 1
  00:00

Tư duy Content Marketing

Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê – Những điểm chạm cảm xúc

Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê – Công Thức

Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê – Content Mạng Xã Hội

Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê – Content SEO Website, PR báo chí

Làm Nghề, Nói Sao Cho Người Ta Mê – Ứng dụng AI sản xuất nội dung

Tổng kết

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá